Reklamácia a výmena tovaru

Produkty zakúpené na fyzickú osobu (nepodnikateľa), je možné vrátiť v 14 dennej zákonnej lehote viď obchodné podmienky.
Rovnako je to v prípade výmeny. Produkty zabaľte a spolu so sprievodným listom zašlite na adresu skladu:

Kam zaslať?

A.T. Shop s.r.o. / Onpira.sk
Václava Nového 1194
337 01 Rokycany
Česká republika

info@onpira.sk | +421 951 732 703

Čo je potrebné doložiť?

K produktom priložte sprievodný list obsahujúci číslo objednávky, kontakt na Vás a stručný popis, aby sme po rozbalení vedeli, ako máme s prijatým balíčkom naložiť. V prípade vrátenia nezabudnite na číslo bankového účtu na vrátenie peňazí.

Ďalej odporúčame tovar odoslať spolu s príslušenstvom podľa charakteru vady (svetlo nesvieti = svetlo + žiarovka), prípadne kontaktovať reklamačné oddelenie emailom na info@onpira.sk a opýtať sa na požadované príslušenstvo.

Reklamácie môžete uplatniť aj telefonicky alebo online napr. emailom.
Využiť môžete formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

Ako dlho bude reklamácia trvať?

Reklamácie, v prípade kupujúceho spotrebiteľa, riešime bezodkladne, obvykle v rámci jedného týždňa, maximálne však do 30 dní.
Hoci, v prípade kupujúceho podnikateľa, zákon lehotu na vybavenie nestanovuje, riešime reklamácie kupujúceho podnikateľa maximálne do 40 dní.


Vymedzenie pojmov kupujúci spotrebiteľ a kupujúci podnikateľ nájdete v obchodných podmienkach.